Mødereferat for S.I.H, Sammenslutningen af Idrætsklubber i Hørby.


Dato:

GENERALFORSAMLING

Mandag d. 18. November kl. 18.15 Sted:

Rosendal Idrætsforum, MødelokaleDeltagere:

Hanne Erikslev, Gymnastik (SIH-rep/kasserer): erikslev@hotmail.com

Peter Jepsen, Formand Motion (SIH-rep): rosendalmotion@outlook.dk

Susanne Friis, Formand Badminton (SIH-rep): friis.susanne@jubii.dk

Lars Lassen, Håndbold (SIH-rep): hobrovej@vip.cybercity.dk

Marlene Høst Christiansen, Fodbold (SIH-rep): host@c.dk

Mads Nørgaard, Pentanque (SIH-rep) : stormie@sol.dk

Pia Poulsen, Formand Fodbold: poulsen21@mail.dk

Caspar Weisberg, Formand Gymnastik: casparweisberg@gmail.com

Lone Simonsen, Håndbold: allos@simonsen.mail.dk

Hans Olsen, Formand Hallens forretningsudvalg: hans@thorsager-olsen.dk

Merete Andersen, Jubilæumsudvalg: mereteandersen1@hotmail.com

Henrik Spangaard, Jubilæumsudvalg: spanggaard9@gmail.com

Erik Røgild, Webmaster/Foto: webmaster@ikrosendal.dkKopi til:

Anna Pedersen Folkedans (SIH-rep): anna.elisabeth.pedersen@gmail.com

Ruth Domino, Formand Folkedans: morogfardomino@yahoo.dk

Mie Kristensen, Formand Petanque : keldogmie@jubii.dk

Tinna Hansen, revisor SIH:  tg@tgconsulting.dk

Flemming Degn, Håndbold formand: haandbold.hikrosendal@gmail.com

Jens Arne Østergaard, halinspektør: kontakt@rosendalidraetsforum.dk

Henrik Thomassen, Kraftcenter Rosendal: hth@dangate.dk

Hanne Lakmann, Jubilæumsudvalg

AnneMarie Spangaard, Jubilæumsudvalg

John Hansen, Jubilæumsudvalg
Kopi til:

Deltagere, SIH medlemmer og Klubformænd i I.K. Rosendal Referent

Marlene Høst Christiansen


Ad.1.                    

Dirigent

Ingen Medlemstal: 2018 oplyst på generalforsamlingen. Tidligere tal er taget fra regnskabet, indberettet beløb til SIH.


 


Ad.2.

Formandens

beretning

SIH – formandens beretning  - 2018


Medlemstallet : ca. 1820 


Hjemmesiden: – inviter´ gerne stadig Erik Røgild til at tage foto. Ellers mail egne fotos som flere gør i dag.


LÅNET til HALLEN  - : 1. indbetaling var dec. 2011.

Vi mangler stadig 2019 og 2020 – Årligt 4 x 7.500 = 30.000 kr

Klubbernes kontingent på 30 kr pr. pers. indbetales også her i 2019. 

Det sidste afdrag på lånet for 2020 indbetales af SIH = jubilæumsgave.

Hanne Erikslev sørger for sammen med Hans Olsen, at indbetale de sidste 2 afdrag.

Vi må se hvad der sker i 2020 mht. kontingent/SIH under hallen ?

 

Gaver fra SIH: 

Hallen indkøbte selv Pannabane.

Basketkurve – hockeystave kan SIH indkøbe ? (Jens Arne)

Kummer – potteplanter fornyet – Kit vander og følger op


Cafeteriet,  Cafe’ på Banen : Det er ikke ønskeligt som det kører i dag, det er alle klubberne enige om.


Telefon/falckkasse. :Vi betaler stadig for falckkasse, den er i cafeteriet, den bør tages ud og indsættes i skab under pokalerne ? med angivelse af eks. et rødt kors (Jens Arne/MHC) Halbestyrer fylder op.

Marlene har lavet isposer til fryser.


Kopimaskine: Klubberne har jo koder, gratis for klubberne. Toner ligger i Kopimaskinens rum – kopipapir i pokalskabet. Halbestyrer bestiller papir. (Jens Arne)


Energinord:  Stoppet med tilskud fra bruger el.


Lederpokalen:  Spar Nord stadig på banen i 2019. 


2016 Frank Olesen badminton

2017 Pia Poulsen – fodbold

2018 Pernille Villadsen – gymnastikopvisningen

2019 Uddeles i December


17 sept – 2005 havde I.K.Rosendal 25 års jubilæum..

1980 startet 

40 års jubilæum d 17. september i 2020  - 

Der afholdes en stor jubilæumsfest d. 26. september 2020.

Weekenden er booket i hallen (Jens Arne)

Henrik Spangaard og Merete Andersen er blandt andre i festudvalget. Ønsker at høre hvad klubberne tænker her i aften.


Såfremt klubberne ønsker at fejre jubilæet i eget regi – med et eller andet arrangement i jubilæumsåret, så giver SIH et økonomisk bidrag hertil.Aktiviteterne i SIH er efterhånden udfaset, uddelt til de enkelte klubber som selv her især afholder deres egne lotterier mm, og vi har før talt om at ”indsætte SIH” som måske en form for stab ? under hallens repræsentantskab ? Klubberne er jo også repræsenteret i hallens repræsentantskab, og det er de samme ”soldater” der sidder i klubbernes bestyrelser. Kunne med fordel samles, og spares et regnskab og generalforsamling mm. Der bør dog være en form for SIH repræsentant, der stadig varetager ideen bag fællesskabet på tværs, og de tilbageblivende aktiviteter, såsom SIH/Spar Nords lederpris, gaver (fonde) m.m. Udgifterne (falckkasse, kopimaskine, potter/planter, og hjemmeside kan sagtens underlægges Hallens regi)

Jeg har derfor overdraget formandsskabet i SIH til Lars Lassen, som i mange år har været en del af SIH, og altid har formået at se sagen fra alle klubbers side. Lars sidder i dag også i hallens repræsentantskab, og han er derfor den helt rigtige til at følge SIH på vej det sidste stykke i mål, så det bliver gjort på den helt rigtige måde. Ad8.a

SIH/I.K.Rosendal 40 års jubilæum i 2020. Fest d. 26. sept. 2020.

Bordet rundt med ideer til Merete og Henrik inden de trækker sig tilbage og går til ”eget møde”. Se afsnit under formandens beretning med gult.

SIH giver tilskud til festen, der er ansøgt fond om tilskud til jubilæumsfesten/musikken.
Ad3.

Tilsluttende

Klubbers

beretninger

BADMINTON: v/ Susanne

Der er i foreningen ca. 40 børn, 35 seniorer og 69 motionister. Der er ledige baner til pay and play. Glæder sig til det nye halgulv som er på trapperne – forår 2020. Kunne ønske sig 2 ekstra baner.

Der kan afleveres pantflasker i Føtex – og her kan man give overskud til badminton I.K.Rosendal i tiden.


PENTANQUE: v/Mads

ca. 48 medlemmer – nye er velkommen – alderen er 65+ - 80.

Har netop modtaget penge fra Sparekasse fonden til nyt tag, som er blevet fornyet. Næste skridt er at få gas/varmesystemet afløst af et nyt elsystem. Mange hyggelige timer – turneringer.


FODBOLD: v/Pia

Lige netop afviklet Jutlanderbankcup – med 310 hold over 6 dage. Der er mange roser fra udeholdene – de kommer fra Skagen, Vejle, Tønder, Fyn.

Pia er begyndt at træne 2-3 årige – Ministjerne.. der er ca. 26 børn med forældre i træningstøj, og hver medbringer egen bold.

Der er nyt tiltag – motionsfodbold for mænd – fittness like.. – bevæg dig for livet – men med bold.

Har af Sparekassen Hobro fonden fået en ny Goldstation. Ligesom på Brøndby og Aab stadion.. ligesom Messi..:-) nu også i Rosendal

Ønsker sig en slags tribune i fremtiden.


HÅNDBOLD: v/Lone

Seniorhåndbold er tilbage i Hobro/Rosendal. Der er 3 herrehold – og 1 damehold(måske snart 2).

Trille Trolle hold til nye små spillere.

Der er kommet Lykkeliga – som også er ret spændende tiltag.

Håndboldfittness – vender tilbage efter jul.

Der arbejdes på skolehåndboldstævne U11 – 13 – og kigger på 9. kl. lidt en idrætslinje – med JHF dommere.

Julecup c. 27 – 28. december – der har længe været lukket for tilmeldinger. Også en stor succes.


GYMNASTIK: v/ Casper

Savner p.t. lidt voksne instruktører – 2-3 mindre springhold

Hjælpetrænere er svære at bevare efter efterskoletiden, så kommer der meget andet indhold i de unges hverdag med mere uddannelse m.m. Nogle flytter fra byen. Svært at rekruttere. Ellers går det godt.


MOTION: v/ Peter

Der er omkring 600 medlemmer – 47 juniorer under 13. Der er ca. 19-20 hold. De frivillige instruktører har 2 t som frivillig instruktør – har man ekstra timer/arbejder ekstra derudover får man betaling. Nogle instruktører dækker flere vagter i ugen. Det bliver spændende med Alt på Hjul – hvor også tilbygningen til hallen forhåbentlig bliver en realitet. Man håber på det sker noget i 2020/21.

Efterskrift: Tryday søndag d. 12. jan. fra kl. 9.00-14.30 så tag endelig familie, venner og naboer med. (fra PJ – mail)


HALLEN: v/ Hans

Det går godt i Rosendal idrætsforum. Timerne er fordelt godt, godt samarbejde imellem klubberne. Vigtigt ikke at bede om flere timer end man forventer man kan fylde ud. Men kabalen ser ud til at være gået fint op.

Der har været 11 ansøgninger til den nye halinspektør. Peter holder d. 1. december – ny inspektør starter midt i december. Bjarne overlapper og hjælper til.

Efterskrift: Jens Arne Østergaard er ansat som ny halinspektør.


Er godt klar over at det ikke er optimalt med Cafeen. Må se hvad fremtiden byder. Der har også været arbejdet på en kaffeautomat.

Efter nytår er mødelokale 1 udlejet til en mindre erhvervsdrivende.


Der kigges på nyt halgulv til den gamle hal. Planen er udskiftning forår 2020. Der er nyt info. på vej ang. Alt på hjul.
Ad. 4

Godkendelse

Af regnskab

Regnskabet for 2018 blev udleveret og godkendt. 

Klubbernes kontingent som stadig blot er 30 kr, dækker de fælles udgifter til fælleslån, webmaster, kopimaskine, kontorhold/fælles, gaver m.m.

Såfremt SIH ”indsættes som stab under hallens repræsentantskab” – stopper klubbernes kontingent så i 2020 ? eller kunne man forestille sig en lille skilling til fortsatte fællesudgifter ?Som nævnt betaler klubberne i år 2. sidste afdrag af det gamle hallån, og SIH betaler det sidste afdrag for 2020. 

Kasserer Hanne Erikslev, og revisor Tinna Hansen har afleveret underskrevet regnskab.

Der er betalt få udgifter i 2018 – ca. 10.000 – kopimaskine, papir, web, Falck, fællesgaver, isposer..

pr. 31/12 2018 – står der ca. 174.000 på konto. 
Ad. 5.

Indkomne forslag

Ingen


Ad. 6

Valg af rep.

Ingen ændringer


Ad.7.

Revisor

Tinna Hansen er stadig revisor.Ad.8. 

Eventuelt

a) Startede ud med samtale om jubilæet.


b) Alt på Hjul: 

Hans kunne oplyse at der var noget spændende nyt på vej. Borgermøde d. 2. december.


Efterskrift: Mail fra Peter Jepsen/Motion:

Jeg vil da også lige fortælle, dem som ikke har hørt det, at vi er kommet skridt nærmere en udvidelse med et tilskud på 8,5 mill. fra LOA til projektet Alt På Hjul, så sammen med de 3,5 mill. som Mariagerfjord kommune har givet tilsagn om til projektet, er vi halvvejs for at kunne realisere hele projektet. Vi er gået i gang med at søge andre landsdækkende fonde, og hvis vores plan holder, skulle hele Alt På Hjul og tilbygningen stå færdig i 2021.


Se nærmere på hjemmesiden www.ikrosendal.dk

både video og billeder fra mødet d. 2. december.


Alt på hjul har også sin egen facebookside.


c) Cafe’ på Banen – Intet nyt 


Marlene: Tak for et hyggeligt, konstruktiv og godt møde